Những nỗ lực poker trực tuyến ở New York bị hoãn lại cho đến năm 2019

Những nỗ lực poker trực tuyến ở New York bị hoãn lại cho đến năm 2019

Với phiên họp lập pháp New York 2018 kết thúc vào cuối tháng trước, những người ủng hộ poker trực tuyến sẽ — một lần nữa — phải chờ đến năm sau để thay đổi luật. Bất chấp sự tiến bộ của luật pháp tại Thượng viện trong một phiên họp khác, đề xuất đã …

Những nỗ lực poker trực tuyến ở New York bị hoãn lại cho đến năm 2019 Read More »