Macau

Nền kinh tế Macau đang tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2013

Nền kinh tế Macau đang tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2013

Nền kinh tế của Macau đang trở lại với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của nó trong năm 2017, nhờ rất nhiều vào hoạt động bài bạc nở rộ. Các số liệu từ Sở Thống kê Macau (DSEC) cho thấy GDP của Macau tăng 9.1% lên mức $50 tỷ trong năm 2017. Đây là …

Nền kinh tế Macau đang tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2013 Read More »