Las Vegas có thể gặp khó khăn trong việc phá vỡ kỷ lục khách năm 2016

Las Vegas có thể gặp khó khăn trong việc phá vỡ kỷ lục khách năm 2016

Sau khi công bố số khách kỷ lục trong ba năm trước, xu hướng này dường như không tiếp tục tại Las Vegas trong năm thứ tư liên tiếp khi con số khách đến địa điểm này tính đến cuối tháng Chín đang thấp hơn khoảng 1,1% so với số liệu năm 2016. Theo một …

Las Vegas có thể gặp khó khăn trong việc phá vỡ kỷ lục khách năm 2016 Read More »