Casino Hồ Tràm lỗ nặng

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, trong 2 năm 2016 và 2017, công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (nhà đầu tư Asian Coast Development) có số luỹ kế trên 300 triệu USD, số vốn luỹ kế trên 300 triệu USD, số vốn góp chủ sở hữu đến hết năm 2017 còn …

Casino Hồ Tràm lỗ nặng Read More »