Casino Việt Nam sẽ bị thu thuế như thế nào?

Đầu năm nay, Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành để mở rộng các đối tượng vào các casino trong nước. Cụ thể, các casino được thành lập và khai trương tại Việt nam được thí điểm cho người Việt vào chơi, thay vì chỉ tập trung cho khách nước ngoài như trước kia. 

Hiện tại, thị trường Việt Nam ghi nhận có 8 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh casino, các đơn vị này được thí điểm mở rộng cho người Việt tham gia, thay vì chỉ cho khách nước ngoài như trước đây. Nghĩa là công dân Việt Nam có thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng/ tháng được quyền vào chơi casino, đặt cược trực tiếp, tất nhiên trên cơ sở tuân theo các quy định chặt chẽ. 

Sau khi hết thời hạn 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là có nên tiếp tục cho phép người Việt vào chơi casino trong nước. 

Đi kèm Nghị định bên trên là thông tư hướng dẫn từ Bộ Tài Chính và các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước về quản lý ngoại hối. Từ đây, Bộ Tài Chính cũng sẽ quản lý, giám sát việc thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh casino như hiện nay. 

Cũng theo dự thảo trên, các doanh nghiệp kinh doanh casino sẽ quản lý hoạt động thu chi tiền mặt, xuất nhập đồng tiền quy ước trên hệ thống máy tính và dữ liệu hàng ngày của casino được tổng hợp, kết chuyển vào phiếu thu tổng hợp doanh thu. Nhà nước sẽ quản lý bằng cách kết nối thông tin giữa Casino và cơ quan thuế theo nguyên tắc của hóa đơn điện tử. 

Cũng theo dự thảo thì các giao dịch của doanh nghiệp được lưu trữ tối thiểu là 10 năm và báo cáo định kỳ cho các cơ quan nhà nước. 

Theo dự thảo, các giao dịch của doanh nghiệp phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước. Bộ cũng cho biết, hiện có hai hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát tại Casino bằng cách:

  • Bố trí một địa điểm trong casino với phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ quản lý của cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ. 
  • Tăng số lượng thành viên trong tổ quản lý, giám sát của Bộ Tài Chính.