Làm thế nào chứng minh thu nhập đủ điều kiện để vào casino?

Làm thế nào chứng minh thu nhập đủ điều kiện để vào casino?

Làm thế nào chứng minh thu nhập đủ điều kiện để vào casino?

Theo quy định, người Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật được vào chơi tại casino đã được Chính phủ cấp phép, một trong số đó là thu nhập hàng tháng phải đạt từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. Vậy làm thế nào để chứng minh được điều đó?

Theo Thông tư số 102/2017 của Bộ Tài chính, hồ sơ chứng minh người Việt có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino phải có một trong các loại giấy tờ sau:

+ Chứng từ chứng minh thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân: bản sao công chứng tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế quyết toán hoặc bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân trong vòng 01 năm trước khi chơi vào casino.

+ Chứng từ chứng minh thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên: bản sao công chứng thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang làm việc được xác nhận trong 03 tháng gần nhất bắt đầu từ ngày vào chơi casino.

+ Bản sao công chứng hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản còn hiệu lực nhưng phải thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

+ Bản sao công chứng sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 01 năm trở lên và phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên…

Ngoài ra, người chơi có thể xuất trình đồng thời nhiều giấy tờ để chứng minh tổng thu nhập hàng tháng đều đều đạt từ 10 triệu đồng/tháng.