Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh xổ số, casino, đặt cược bóng đá

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh xổ số, casino, đặt cược bóng đá

Bộ Tài chính vừa có dự thảo trình lên Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung 16 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Cụ thể, các lĩnh vực gồm: Kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh chứng khoán; thẩm định giá; hải quan; kế toán; kiểm toán; kinh doanh dịch vụ đòi nợ, xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino, đặt cược, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện sẽ có nhiều sự thay đổi.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh xổ số, casino, đặt cược bóng đá

Theo quyết định phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, Bộ Tài chính dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hoả 190 điều kiện, đạt 51,4% theo yêu cầu, giảm 3 điều kiện do bị trùng lặp so với dự thảo trước đó. Trong tổng số 370 điều kiện kinh doanh ban đầu, đề nghị bãi bỏ 92 điều kiện và đơn giản hoá 98 điều kiện.

Đáng chú ý, đối với lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện dự kiến thay đổi như sau:

+ Về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế: Cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hoá 4 điều kiện

+ Về kinh doanh xổ số: cắt giảm 4 điều kiện, đơn giản hoá 1 điều kiện

+ Về kinh doanh trò chơi điện tử có yếu tố nước ngoài: cắt giảm 3 điều kiện

+ Về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm: cắt giảm 2 điều kiện, đơn giản hoá 5 điều kiện

+ Về kinh doanh casino: cắt giảm 1 điều kiện, đơn giản hoá 1 điều kiện