đấu thầu sòng bạc Chile

Thời hạn mới dành cho việc đấu thầu sòng bạc Chile

Thời hạn mới dành cho việc đấu thầu sòng bạc Chile

Gần đây Ủy ban Điều hành trò chơi Chile (SCJ) vừa ra thông báo về thời hạn mới cho việc đấu thầu sòng bạc tại các thành phố Arica, Pucón và Puerto Natales. Thời hạn mới đã được chuyển thành 11 giờ sáng ngày 25 tháng Chín như thông báo trên công báo chính thức của chính phủ.

đấu thầu sòng bạc Chile

Theo tin tức trên tờ G3Newswire, không có thông báo nào về thời gian của việc đấu thầu các sòng bạc tại Iquique, Coquimbo, Viña del Mar và Puerto Varas.

Tiểu bang và thành phố chủ trì kỳ vọng sẽ chia sẻ khoảng 20% phần gia tăng trong doanh thu thu được bởi các sòng bạc mới dựa trên tổng thu nhập trò chơi. Tiểu bang có thể điều chỉnh thuế thu nhập từ các sòng bạc tăng hơn 45%.

Quá trình đấu thầu cho bảy sòng bạc mới đã bắt đầu vào tháng Năm năm 2016. Casino Ovalle, mở cửa hồi tháng Chín năm 2016, cũng là một phần của quá trình đấu thầu trước đó.

Quá trình này đã bị trì hoãn do những khiếu nại của các đối thủ hàng đầu trong quá trình thực hiện, họ khiếu nại tại tòa rằng chính phủ đã đặt một gánh nặng quá mức lên họ và rằng các yêu cầu hiện tại sẽ khiến họ gặp khó khăn hoặc không thể hoạt động có lãi. Vào tháng Năm năm nay, Toà Tối cao đã bác bỏ những lập luận này và cho phép tiến trình đấu thầu tiếp tục. Trường hợp của Marina del Sol trước đây đã được duy trì khi kháng cáo.

Các cơ quan khác nhau của chính phủ sẽ chấm điểm các hồ sơ dự thầu kinh tế và kỹ thuật dự kiến sẽ được trình bày bởi Inversiones Marina del Sol và các nhà thầu nổi bật khác. Ngoài SJC, Ủy ban Du lịch, Bộ Nội vụ và Bộ Công an sẽ tham gia vào quá trình đánh giá.