Twin River-Tiverton Casino

Bản kế hoạch cuối cùng của Twin River-Tiverton Casino được chấp nhận

Ủy ban Kế hoạch tại Tiverton, Rhode Island đã đưa ra sự chấp nhận cuối cùng cho kế hoạch sòng bạc của Twin River tại thị trấn được bao quanh hai bên bởi Commonwealth of Massachusetts. Ban này cần phải hoàn thành các thủ tục trước khi có thể cấp phép giấy phép xây dựng.

Twin River-Tiverton Casino

Theo tờ Newport News gần đây, chủ sở hữu bất động sản bên cạnh vị trí sòng bạc đã nộp đơn kháng cáo vào đầu tuần nhưng nỗ lực trì hoãn tiến trình đó đã thất bại vì họ nộp đơn quá muộn.

Theo tin tức, luật sư của Uỷ ban Kế hoạch Tiverton, Kelley Morris cho biết, mặc dù có rất nhiều việc liên quan đến vấn đề này nhưng không có hiệu lực vì đã quá muộn, lời kêu gọi “có vẻ” không được đưa ra từ quan điểm thực tiễn . Mặc dù không có khiếu nại đang chờ, nhưng các chủ sở hữu tài sản bên cạnh địa điểm sòng bạc có thể thách thức việc bãi bỏ kháng cáo do không kịp thời.

Luật sư Ủy ban khu vực, Peter Skwirz chỉ ra rằng theo luật, những người đưa đơn có 20 ngày để nộp đơn sau khi ghi nhận và thông báo về việc quyết định đầu tiên được chấp thuận, nhưng họ đã nộp đơn ở thời điểm “21 ngày, 5 giờ và 37 phút sau khi quyết định đầu tiên được ký tại Văn phòng Thư ký.”

Twin River Management Group cũng là chủ sở hữu và điều hành Twin River Casino tại Lincohn, TI và đã mua sòng bạc Newport Grand Casino để chuyển địa điểm giấy phép tới một địa chỉ mới sau khi dân cư tại Newport không đồng ý chấp thuận trò chơi bàn tại sòng bạc đó. Công ty này cũng sở hữu Hard Rock Hotel & Casino tại Biloxi, MS cùng với Arapahoe Park Racing and Entertainment tại Aurora, CO.