Hard Rock Casino Sioux City tạm thời đóng cửa do vấn đề về phần cứng

Hard Rock Casino Sioux City tạm thời đóng cửa do vấn đề về phần cứng

Hôm cuối tuần, Hard Rock Hotel & Casino của Sioux City đã bị đóng cửa trong khoảng 12 giờ, nguyên nhân mà sòng bạc đưa ra là các vấn đề kỹ thuật. Sòng bạc đã được khôi phục và hoạt động trở lại vào sáng Chủ nhật và Ủy ban Trò chơi và đua xe Iowa thông báo rằng việc tạm dừng hoạt động là do vấn đề về phần cứng.


Quản trị viên của Ủy ban Trò chơi và đua xe Iowa, ông Brian Ohoriklo, cho biết rằng vấn đề xảy ra chiều thứ Bảy bắt đầu với việc hệ thống giám sát của sòng bạc bị tắt. Hard Rock đã ngay lập tức liên lạc với Ủy ban và thông báo với họ về vấn đề này.
Ohorilko nói rằng các quy tắc của chính quyền yêu cầu rằng phải có các lựa chọn thay thế sẵn sàng và khi một vấn đề xảy ra, DCI sẽ được thông báo. Thật không may cho Hard Rock, theo quản trị viên này, các tùy chọn thay thế đã không được thiết lập ngay lập tức. Trong suốt quá trình xảy ra sự cố, khách hàng tại sòng bạc đã được yêu cầu rời khỏi khu vực chơi trò chơi của sòng bạc để có thể xử lý được vấn đề.
Quản trị viên báo cáo rằng nhân viên của sòng bạc đã xử lý vấn đề rất tốt và nó diễn ra không đúng lúc khi việc tắt máy diễn ra trong thời gian bận rộn của sòng bạc này. Hard Rock sẽ xem xét thêm về vấn đề phần cứng nhưng người ta tin rằng đây chỉ là một sự cố đơn giản và không có vấn đề gì khác.